โปรแกรมใบกำกับการขนย้ายสินค้า

หน้าหลักของโปรแกรมใบกำกับการขนย้าย

ในส่วนนี้ของโปรแกรมใบกำกับนี้ เมื่อลูกค้าได้เลขที่ใบขนขาออก ก็จะสามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรมใบขนขาออก
ดึงมาทำใบกำกับได้เลย โดยข้อมูลส่วนมากทางลูกค้าจะไม่ต้องทำการคีย์ซ้ำ เพียงแต่จะต้องทำการคีย์ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ รหัสตู้ ฯ แต่ถ้ากรณีที่ลูกค้าจะทำใบกำกับอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เป้นคนทำใบขนขาอออกก้สามารถทำได้ โดยการคีย์รายละเอียดทั้งหมดลงไปเอง

หน้าตาของใบ Short

ในส่วนของใบ Short ส่วนนี้ใช้ในกรณีที่ส่งสินค้าออกไปไม่ครบตามจำนวนที่สำแดงไว้ในใบขน สามรรถ Import ข้อมูลจากใบกำกับหรือใบขนขาออก(กรณีใบขนไม่มีใบกำกับ) ก็สามรถทำได้ หรือจะทำการคีย์ลงไปเองแบบ Manual โดยที่ไม่ได้ Import ก็สามารถทำได้ครับ