โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า

หน้าโปรแกรมหลักของโปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า

หน้านี้จะเป็นหน้าหลักของโปรแกรมขาเข้า ซึ่งจะมีเมนูต่างๆทางด้านซ้ายมือให้ทางลูกค้าได้เลือกใช้งาน เช่นการสร้าง Invoice การดึง Invoice เข้าไปในหน้าใบขนสินค้าขาเข้า การ Setting หน้าตาของใบขนสินค้า ซึ่งในส่วนนี้นี้หน้าตาของตัวโปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกจะค่อนข้างเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าใช้งานได้ง่าย

Control Invoice

ในหน้านี้จะเป็นหน้า Control Invoice ซึ่งจะใช้สำหรับกรอกข้อมูลของ Invoice ขั้นต้น เช่น Invoice no. ,ชื่อผู้ขาย , ชื่อผู้นำเข้า , Shipping Mark , Net weight , Gross weight , Amount รวมของใบขน เป็นต้น

Product Detail

ส่วนของหน้า Product Detail จะเป้นส่วนที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งอออก ในแต่ละรายการ
ซึ่งรายการสินค้าที่ทำการคีย์ลงไปแล้วนั้น สามารถ Add เก็บไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้าได้ ทำให้เมื่อลูกค้าจะใช้รายการสินค้านั้นอีก ลูกค้าจะสามารถดึงออกมาจากฐานข้อมูลได้เลย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า

Declaration หน้าใบขนขาเข้า

ในส่วนนี้เมื่อลูกค้าทำในส่วนของ Invoice เรียบร้อย ก็จะต้องนำ Invoice นั้นมาใส่ในหน้าใบขนเพื่อทำการสร้างใบนสินค้าขาเข้าหรือใบขนขาออก จากนั้นกรอกรายละเอียดเพิ่มเกติมเช่น ชื่อยานพาหนะ , ท่าที่นำเข้า , ท่าที่ตรวจปล่อย ฯ